השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

ירושה ללא צוואה

ירושה ללא צוואה – מי הם היורשים על פי דין?

כל אדם יכול לערוך צוואה ובה לפרט את רצונו בעניין חלוקת הירושה שהוא יותיר אחריו לאחר מותו. אם כי לעיתים אדם עוזב את העולם ומשאיר אחריו רכוש ונכסים ואילו צוואה הוא לא כתב. מה עושים במקרה כזה בו אי אפשר לדעת את רצון הנפטר בעניין חלוקת הירושה? מי יקבל את הכסף ואת הנכסים של הנפטר?

התשובה: חוק הירושה

עבור מקרים שכאלו קיים חוק הירושה. חוק זה מגדיר מיהם היורשים אשר ייקחו חלק מחלוקת הירושה במידה והמוריש לא כתב צוואה. במרבית המקרים היורשים יהיו קרובי המשפחה של הנפטר. אם כי במקרים בהם לנפטר אין יורשים על פי דין, העיזבון יועבר לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

ירושה על פי דין

במקרה בו אדם לא הותיר אחריו צוואה נקראת הירושה ירושה על פי דין. וחלוקת העיזבון תתבצע לפי מפתח הקבוע בחוק לעניין זה. לאחר פטירתו, יוכלו היורשים להגיש בקשה לצו ירושה כדי לחלק את העיזבון בין היורשים על פי החוק.

מיהם היורשים?

שיטת ההורשה בארץ מתבססת על קשר משפחתי שקיים בין אב לבנו. היות שכך היורשים הם קרובי המשפחה הקרובים ביותר אל הנפטר. והם בן הזוג, הורים, צאצאים, קרובי משפחה רחוקים יותר על פי הסדר המפורט בחוק. יש לציין כי גם קרובי משפחה אשר ייוולדו במהלך 300 הימים מאז הפטירה כלולים בחוק הירושה. במידה ויש לנפטר יורשים מבני המשפחה, הירושה תתחלק ביניהם. אך, במקרים בהם לנפטר אין בני משפחה בדרגת קרבה המוזכרת בחוק, העיזבון שלו יועבר לידי המדינה.

היורשים וחלוקת הירושה

הזכות הראשונית בירושה מתחלקת באופן שוויוני בין בן הזוג והילדים של הנפטר. בן הזוג יקבל מחצית מן הירושה ואילו הילדים מתחלקים במחצית השנייה בשווה. בן הזוג רשאי גם לרשת את המיטלטלין ואת הרכב של המנוח. אלמנה תקבל גם את דמי הכתובה ותוספת כתובה. יש מקרים בהם היא תוכל לדרוש גם מזונות מהעיזבון. החוק מפרט גם את אופן החלוקה במקרים של בני זוג ידועים בציבור, בני זוג אשר אין להם ילדים, אדם שנפטר ואין לו בן זוג אלא רק ילדים ועוד.

הגשת בקשה לקבלת צו ירושה

הצו המשפטי מטעם הרשם לענייני ירושה המסדיר את חלוקת העיזבון של הנפטר אשר לא ערך צוואה נקרא בשם צו ירושה. כדי לקבל את הצו הזה, יש להגיש בקשה באחת מלשכות הרשם לענייני ירושה או לבית דין. לבקשה, יש לצרף שוברי תשלום, טופס בקשה חתום, תעודת פטירה ומסמכים נוספים. כדי להגיש את הבקשה ביעילות ועל הצד הטוב ביותר מומלץ לפנות אל עורך דין לענייני ירושה. עו"ד ימפה את המצב ויסיק את המסקנות בדבר אופן הפעולה הנדרש כדי לחלק את הירושה על הצד הטוב ביותר בין היורשים על פי החוק.

חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום